WijLand Festival 2016
WijLand Festival 2016

GroenLinks wil XL de Ateliers behouden

Vriend en vijand zijn het er over eens dat XL de Ateliers de afgelopen jaren veel heeft betekend voor de kunstuitingen en voor het culturele aanbod in Dronten.De afgelopen tijd is er met veel inzet van zowel de gemeentelijke organisatie als van XL de Ateliers gezocht naar een mogelijke verplaatsing. We vinden het jammer dat het college weinig mogelijkheden meer ziet. Zolang er mogelijkheden zijn willen we dat er gezocht blijft worden naar een oplossing en behoud van XL voor Dronten. 

Onderstaand de spreektekst van raadslid Albert Bleijenberg:

Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat XL de Ateliers de afgelopen jaren veel heeft betekend voor de kunstuitingen en voor het culturele aanbod in Dronten. Weliswaar meestal op kleine schaal en met beperkte middelen, maar toch, velen genoten er van. Maar ook grotere projecten en het locatie theater. Wat te denken van het WijLand festival in het Wisentbos waar vele honderden bezoekers van hebben genoten. Een festival wat opgepakt is door XL de Ateliers nadat een aantal stakeholders in het WijLand gebied het lieten afweten.

En niet alleen het culturele aanbod of de kunstuitingen, maar ook gaf XL de Ateliers veel talenten de kans zich te ontwikkelen en voorzag men in veel stageplaatsen, veel vrijwilligers werkten er met veel passie of men kon er werkervaring opdoen. 
Dat alles bij elkaar was ook de reden dat de raad het college heeft gevraagd om samen met de Stichting  XL de Ateliers te zoeken naar een nieuwe locatie.

Want de nieuwe locatie was nodig omdat de activiteiten van XL de Ateliers niet pasten in het bestemmingsplan. 
Dat was jammer dat dit niet mogelijk was of gemaakt kon worden, want her en der in de gemeente Dronten worden bestemmingsplannen aangepast en word het wel mogelijk gemaakt om activiteiten die niet passen in een bestemmingsplan, toch mogelijk te maken. Maar goed dat is blijkbaar een gepasseerd station en de gemeente  is samen met XL de Ateliers een traject ingegaan om te zoeken naar een nieuwe locatie en dat nu dreigt vast te lopen. 
Het college heeft de raad met enige regelmaat en op een goede manier, geïnformeerd over de stand van zaken en blijkbaar zijn de zakelijke verschillen groot. Dat kan en wil  ik dan ook weinig over zeggen. 

Waar ik wel wat vragen over heb is de communicatie. Het is ons bijvoorbeeld niet duidelijk hoe het nu gegaan is met de aanvraag voor de Leader subsidie 
De aanvraag is, conform de regels, gedaan door de gemeente Dronten. Blijkbaar was de aanvraag onvolledig of moesten er meer gegevens aangeleverd worden, maar ogenschijnlijk heeft de gemeente dat niet gecommuniceerd met XL de Ateliers. Kan de wethouder aangeven hoe dat precies gelopen is? 

Ook is er de afgelopen 4 a’ 5 maanden blijkbaar geen overleg meer geweest tussen de gemeente Dronten en XL de Ateliers. Was dat omdat er een personele mutatie was of was dat omdat de gemeente Dronten er toen geen heil meer in zag? Vanwaar die haast is de vraag aan het college? 

XL de Ateliers had toch een jaar uitstel gekregen en nog tijd tot mei 2017 om een en ander te regelen?

Tot slot lezen we in de brief van XL de Ateliers dat er een afspraak zou zijn geweest om niet naar buiten te treden met informatie over de ontwikkelingen. Kan het college aangeven of dit zo is?

Goed hoe nu verder. De fractie van GroenLinks is van mening dat er gezocht moet worden naar een oplossing. Dat er gekeken moet worden naar de toekomst voor XL de Ateliers.  Moet er misschien uitstel komen, moet er een bemiddelaar aangesteld worden of zoals Fred Vogels de oud directeur van het CKV in de Flevopost liet weten, een transitiemanager? Het doel moet zijn het voortbestaan van XL de Ateliers en wat GroenLinks betreft op de locatie aan de Rendierweg. En als dat niet lukt dan moet er op een creatieve manier gezocht worden naar alternatieve mogelijkheden.

Laten we er voor zorgen dat we behouden wat we al hebben. Een creatieve broedplaats, een cultureel instituut waar velen met veel passie mee bezig zijn en wat velen veel genoegen aan beleven.

En daar is politieke wil voor nodig.