We zijn voorstander van een brede coalitie waarin de verkiezingsuitslag tot uitdrukking komt. Om die reden vinden we het logisch dat CDA en Leefbaar Dronten de kern van deze coalitie vormen. Aangevuld met partijen die zorgen voor een breed draagvlak in de raad en kunnen bijdragen aan de breed gewenste vernieuwing. In een samenstelling van stabiele meerderheids-fracties die zorgen voor een herkenbaar en stabiel college. Wij zijn zelf ook bereid om daar in de coalitie vorm en inhoud aan te geven.

Voor GroenLinks belangrijke thema’s die we graag in een coalitieakkoord terugzien zijn een wezenlijke participatie van inwoners bij de keuze van groeiscenario voor onze gemeente. We willen inzetten op preventie, zowel in het sociaal domein als op het gebied van veiligheid. De leefbaarheid moet verder worden verbeterd door groen de wijken in te halen, goede fiets- en wandelpaden in te richten en te versterken. Naar de vier genoemde belangrijkste aandachtspunten. 

Wij zijn voorstander van een college van vier wethouders van vier verschillende partijen. Dat zorgt voor evenwicht in het college en een breed draagvlak in de raad en samenleving. Daarbij streven we naar een akkoord op hoofdlijnen waarin veel ruimte is voor wisselende meerderheden en initiatief vanuit de gemeenteraad zelf.