GroenLinks heeft gisteravond bij de informateur aangegeven welke duiding we geven aan de verkiezingsuitslag en welke coalitie en verdere samenwerking binnen de raad daaruit zou moeten volgen. Naar goed gebruik publiceren we hieronder een samenvatting van onze inzet.

Op basis van de uitslag zou GroenLinks pleiten voor een coalitie met een werkbare meerderheid bestaande uit winnaars van de verkiezingen. De meest voor de hand liggende coalitie is die van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Maar deze coalitie steunt slechts op de helft +1 voor een meerderheid in de raad. Voor een werkbare meerderheid zou het logisch zijn een vierde partij te laten aanschuiven.

Kijkend naar winnaars van de verkiezingen blijven dan de SP en GroenLinks over. Voor de SP treedt er een geheel nieuwe fractie aan waarvan nog onduidelijk is welke koers zij zullen gaan varen. Om die reden is deelname aan een coalitie niet voor de hand liggend. Dan is GroenLinks op basis van deze argumenten de logisch aangewezen vierde partij.

Programmatische verschillen en overeenkomsten

Natuurlijk zijn er programmatische verschillen te vinden tussen VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en GroenLinks. Maar er zijn ook veel overeenkomsten en wat GroenLinks betreft lijken de verschillen overbrugbaar.

GroenLinks formuleert dan ook geen breekpunten. Verdergaande verduurzaming, een solidair sociaal beleid en een overheid die er voor haar inwoners is, zijn voor ons het uitgangspunt.

We zouden daarbij ook willen pleiten voor een coalitie samenwerking waarin fracties de vrijheid hebben om hun eigen geluid te laten horen en er ruimte is voor inbreng vanuit de oppositie.

Luchthaven Lelystad

Een thema waar door GroenLinks veel belang aan wordt gehecht is de Luchthaven Lelystad.

In oktober 2016 hebben alle fractievoorzitters in de gemeenteraad uitgesproken dat wat hen betreft de Luchthaven pas open kan na herindeling van het hogere luchtruim in 2023. Hierin hebben partijen elkaar al gevonden en zou voor GroenLinks een prima formulering voor een akkoord zijn. Waarbij de fracties de vrijheid hebben om te pleiten voor hun eigen standpunt over het verdere vervolg. Dus een snelle opening na herindeling van het luchtruim voor de VVD of afstel bij GroenLinks.

Thematische speerpunten

De komende jaren staan er een fors aantal grote onderwerpen op de agenda voor onze gemeente.

  • Continuering en inbedding van de transitie binnen het sociaal domein
  • Concretisering van de speerpunten binnen de economische visie, met een inhoudelijke nadruk op duurzame landbouw.
  • Cultuurverandering en organisatieverandering binnen de gemeentelijke organisatie met een sterke focus op dienstverlening en concrete uitwerking van participatie door de samenleving op beleid en uitvoering.

Samenvattend

GroenLinks adviseert de informateur de haalbaarheid te onderzoeken van een coalitie van VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en GroenLinks met een werkbare meerderheid in de gemeenteraad.