De Algemene Ledenvergadering heeft een nieuw bestuur benoemd. Johan Banis is de nieuwe voorzitter, Leo Broekhuis heeft het secretariaat op zich genomen en Anna van den Enden blijft penningmeester. 

Na het overlijden van voorzitter Cebus Korteweg in oktober vorig jaar heeft Johan het voorzitterschap waar genomen. Na jaren lang het secretariaat gedaan te hebben wilde hij nu het voorzitterschap op zich nemen. Leo Broekhuis schoof eind vorig jaar bij het bestuur aan als algemeen lid/bestuurlis campagnes en was bereid de vacature van secretaris op te vullen. 

Het GroenLinks bestuur is daarmee weer op volle sterkte, al zijn extra bestuursleden zeer welkom. Belangstellenden kunnen zich richten tot het bestuur via voorzitter@groenlinksdronten.nl