De gemeenteraad heeft Kevin Mol benoemd als burgerraadslid voor GroenLinks. De fractie is zeer verheugd dat Kevin zich voor de fractie wil gaan inzetten en kijkt uit naar de samenwerking. "Binnen onze gemeente wil ik opkomen voor alles wat kwetsbaar is: de zwakkeren van onze samenleving, minderheden, maar óók zij die helemaal geen stem hebben: onze omgeving, ons landschap, onze dieren en onze natuur" licht Kevin zijn benoeming toe.