​GroenLinks heeft geen steun gegeven aan het collegevoorstel om het Redeplein aan te gaan pakken, omdat een deugdelijk plan ontbreekt en ook niet meer aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

​Samen met VVD en PvdA was GroenLinks in 2012 één van de indieners van een initiatiefvoorstel dat het college vroeg een plan te maken om het Redeplein aan te pakken. Dit tegen de achtergrond dat een belangrijk deel van de panden aan de noordzijde (de centrumkant) van het plein leeg stond en soms zelfs nog nooit was verhuurd. Toen het voorstel werd ingediend vond het college dit zeer overbodig omdat ze zelf al plannen aan het maken was die "bijna" af waren.
Inmiddels zijn we jaren verder en is er nog altijd geen plan voor het plein. Wél zijn er inmiddels ondernemers die kansen zien aan het plein en daardoor zijn inmiddels alle panden verhuurd! GroenLinks is daar erg blij mee.
Deze ondernemers kunnen mogelijk worden geholpen met een herinrichting van het plein. Maar dat is -ook in de fameuze enquête- niet onderzocht.

Het college heeft nu van de gemeenteraad een 'richtig gevend budget' gekregen om met een bouwteam van projectontwikkelaar en architect een plan te gaan maken voor het plein. En wat daar dan uitkomt moeten we maar afwachten. Want niemand krijgt daar van het college nog iets over te zeggen. Het enige wat vast staat is dat de raad besloten heeft dat de werkzaamheden moeten aanvangen kort na komende 1 september en dat het college twee dagen voordat dit besluit werd genomen een "informatieve brief" stuurt waarin die datum alweer wordt opgeschoven naar 1 november. Als dit maatgevend gaat worden voor het hele project heeft GroenLinks daarin niet veel vertrouwen. Dit alles bracht ons tot de conclusie dat we hieraan geen steun kunnen geven.

"Het is alsof je naar de winkel gaat om een bank te kopen. Heel veel banken hebt bekeken en geprobeerd en vervolgens tegen de verkoper zegt wel een bank te willen bestellen zonder dat je weer wat je krijgt geleverd. Niemand zou dat thuis willen, maar voor ons Redeplein vinden CDA, VVD, LD, SP en PvdA dit kennelijk een prima werkwijze" stelt fractievoorzitter Paul Vermast verbaasd vast.

Het college zal de raad via 'informatiebrieven' informeren over het verdere verloop van het proces. "Wij zullen daar boven op blijven zitten en -als dat nodig is- iedere brief agenderen voor de commissievergaderingen. Want het Redeplein is voor Dronten te belangrijk om werkeloos af te wachten met welke 'bank' het college straks thuis komt" aldus Vermast.