Eerst een goed plan met draagvlak bij omwonenden, daarna pas het geld. Op deze volgorde heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de begroting 2018 aangedrongen als het gaat om de reconstructie van de Walvisstraat en de Zuid. En met succes!

In de begroting voor komend jaar was een bedrag opgenomen van 2,6 miljoen voor de reconstructie, waarbij de bocht in de Zuid verlegd moet worden naar de andere kant van het Hospice en de Open Hof. 'Voor GroenLinks is onvoldoende helder welk probleem er nu wordt opgelost en òf een omlegging daarvoor de beste oplossing is,' zei fractievoorzitter Paul Vermast tijdens de begrotingsbehandeling. Bovendien is er onder de omwonenden veel onrust ontstaan en hebben belanghebbenden aangegeven dat ze zich onvoldoende betrokken voelen. Juist het betrekken van de omgeving bij planvorming, staat bij GroenLinks hoog in het vaandel. Nog een reden om te pleiten voor een andere werkwijze. 

Uit de begroting

Het voorstel werd mede ingediend namens PvdA, D66 en ChristenUnie en met instemming van de voltallige gemeenteraad is het bedrag van 2,6 miljoen voorlopig uit de begroting gehaald. GroenLinks wacht de plannen, waarvoor draagvlak bestaat bij omwonenden, met belangstelling af. Een goed onderbouwd voorstel kan uiteraard rekenen op een open houding en beoordeling, maar nut en noodzaak van de omlegging staat wat ons betreft niet op voorhand vast.