GroenLinks steunt het college in de voorwaarden die zij stelt voor een eventuele terugkeer aan de Alderstafel Lelystad. Openbaarheid en transparantie zijn de enige manier om te werken aan herstel van vertouwen van de samenleving in dit dossier. Wij hebben van af het begin af aan moeite gehad met het karakter van achterkamertjesoverleg aan de Alderstafel.

GroenLinks is geen voorstander van de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Zowel plaatselijk, regionaal én landelijk hebben we ons in het verleden verzet tegen de uitbreiding en blijven we aan dat verzet deelnemen. De voorspelde economische voordelen wegen voor ons niet op tegen de nadelen, zowel voor het milieu als de geluidsoverlast, maar ook de economische nadelen die er ook zijn. 

Toch moeten ook wij vaststellen dat er op dit moment in Lelystad hard wordt gebouwd aan de nieuwe luchthaven en dat deze in de huidige plannen op 1 april volgend jaar zou moeten open gaan. Hoewel we van mening zijn dat het beter zou zijn als deze luchthaven niet open zou gaan, hebben we ook een mening over de voorwaarden als dat wél zou gebeuren. Een transparant besluitvormingsproces, deugdelijke onderzoeken en serieuze inspraak voor belanghebbenden zijn daarin randvoorwaarden.

Van de Alderstafel

Dat het college de Alderstafel heeft verlaten omdat we er niets bereiken en de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, vinden we als GroenLinks een verstandige stap. Daarmee maakt de gemeente haar positie heel helder. Dat er ondanks dat ook serieus antwoord wordt gegeven, op de uitdrukkelijke vraag van het ministerie, onder werlke voorwaarden de gemeente wil terugkeren vinden we dan ook logisch. 

De stransparantie van de Alderstafel die door het college wordt voorgestaan vinden we daarin een goede eerste stap.