GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het bericht van De Stentor dat er twaalf huishoudens staan ingeschreven bij Zuiderzee op Zuid. Dit terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet mag en het college dat in debatten over onderwerp recent heeft aangegeven dat er niemand illegaal woont. 

De GroenLinks fractie wil weten of het bericht klopt en wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid dat er niet op recreatieparken mag worden gewoond. 

"Het kan niet zo zijn dat we beleid hebben om permanente bewoning van vakantiehuisjes tegen te gaan, maar we ons er verder niets van aantrekken als mensen zich er wel permanent zullen bestigen. Want dat wil zeggen dat we beleid hebben waarvan niemand zich iets hoeft aan te trekken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor ons betekend dat het college of wel moet gaan handhaven, of met nieuw beleid moet komen om in alle recreatievoorzieningen permanente bewoning te willen toestaan" stelt fractievoorzitter Paul Vermast.

In het gemeentelijk beleid is het permanent bewonen van recreatiewoningen niet toegestaan. Ook in de gemeentelijke structuurvisie 2030 op pagina 67 staat klip en klaar:

'In de hele gemeente Dronten [is] het bewonen van recreatiewoningen uitgesloten (met in achtneming van eventueel verleende persoonsgebonden beschikkingen en overgangssituaties)'

Persoonsgebonden beschikkingen zijn echter niet afgegeven voor Zuiderzee op Zuid en vormen voor GroenLinks geen verklaring van de illegale bewoning van het complex. De raad heeft dit beleid in 2012 vast gesteld voor de periode tot 2030. Wat ons betreft kan daar alleen gemotiveerd van worden afgeweken in algemene zin voor de gehele gemeente. Niet enkel om één projectiontwikkelaar uit de problemen te helpen. Daarvoor moet het college dan nieuwe beleidsvoorstellen doen. Al wordt in het provinciaal beleid permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied uitgesloten (Omgevingsvisie 2006, Beleidskader voor het stedelijk gebied, pagina 64). Dus wij zien daarvoor maar weinig mogelijkheden. 

Voor GroenLinks blijft dan staan dat het vastgestelde gemeentelijkebeleid gehandhaaft dient te worden