Bij de algemene ledenvergadering van GroenLinks Dronten zal huidig voorzitter Johan Banis de voorzittershamer overdragen aan Cebus Korteweg. Johan is naast voorzitter ook secretaris en burgerraadslid en dat zijn naar opvatting van het bestuuur te veel functies in één persoon. Daarom is het bestuur dat oud-raadslid Cebus Korteweg zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap op zich te willen nemen. Cebus nam na de verkiezingen van afdelopen maart na 12 jaar afscheid als gemeenteraadslid. GroenLinks Dronten is blij dat hij nu weer als bestuurslid terugkeert. 

Voor de functie van voorzitter hebben zich (nog) geen tegenkanidaten gemeld.