De raad heeft gisteravond Paul Vermast benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Vermast is in die functie ook meteen voorzitter van het presidium. 

Het presidium is de ‘agenda-commissie’ van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitters van de commissie. In Dronten hebben we een poule van vijf commissievoorzitters die bij toerbeurt de vergadering voorzitten. Gezamenlijk stellen ze de agenda op en geven we samen met de griffie vorm aan de dagelijkse organisatie van het raadswerk. De voorzitter van het presidium is tegelijk de plaatsvervangend-voorzitter van de raad die vergaderingen voorzit bij afwezigheid van de burgemeester of op de momenten dat de burgemeester zelf in debat gaat met de raad. 

Vermast was al sinds januari vorig jaar plaatsvervangend voorzitter van de raad en is nu voor de komende raadsperiode opnieuw benoemd.

"Ik ben blij en vereerd met het vertrouwen van de raad en heb heel veel zin om met mijn collega commissievoorzitters in het presidium aan de slag te gaan om er weer een mooie raadsperiode van te maken" reageert Vermast.