Tijdens de algemene beschouwingen heeft Danieke van Baal een pleidooi voor vertrouwen gehouden. 'We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. Of het nu gaat om de inrichting van de eigen straat, flexibiliteit in sociale voorzieningen of nieuwe kansen voor ondernemers. Ongeacht de uitkomst. Want controle is goed, maar vertrouwen is mooier.'

'Wat we doen in Dronten, doen we met de samenleving,' zegt het college in het coalitieprogramma. 'Wij zien onszelf als partner en werken samen, faciliteren en maken nieuwe verbindingen.' GroenLinks ziet verbinden als middel en vertrouwen als basis. Als het gaat over vertrouwen, hebben we het vaak over het het vertrouwen van mensen in de overheid, maar andersom is minstens zo belangrijk. GroenLinks kiest voor een gemeente waar we vertrouwen hebben in elkaar. Waar mensen aan tafel worden gevraagd omdat hun inbreng en ideeën op waarde geschat worden. En ook als het gaat om het (financieel) ondersteunen van deze plannen kunnen we zeggen... controle is goed, maar vertrouwen is mooier.

Algemene beschouwing Danieke van Baal Afspelen op YouTube