‘We hebben moeite met het ontbreken van keuzemomenten, scenario’s en alternatieven. Nu lijkt ons niets te resten dan tekenen bij het kruisje. En dat zijn we niet van plan,’ zei Danieke van Baal over het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis. Het was de opmaat naar een tussenvoorstel dat uiteindelijk omarmd werd door gemeenteraad en college. Het resultaat: de raad krijgt over drie maanden financiële keuzes voorgelegd.

Een volledig duurzame vernieuwbouw, een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst. Daar is GroenLinks voor, maar overtuigd dat het gevraagde budget – bijna 21 miljoen voor de verbouw en inrichting van het gemeentehuis – daarvoor noodzakelijk is zijn we nog altijd niet. Daarom stelden we voor in te stemmen met de duurzame vernieuwbouw, aan de slag te gaan met de procesgelden en het gevraagde budget als maximum te reserveren. En pas geld vrij te geven nadat de raad heeft kunnen besluiten over verschillende uitvoeringsvarianten met substantiële financiële keuzes. ‘Want dat is toch de functie van de raad,’ zei Danieke van Baal in reactie op een voorstel van de VVD om als raad in een werkgroep plaats te nemen. ‘Kaders stellen en financiële middelen toekennen. Vooraf. In alle openheid. In deze raadzaal.’

Sterk geluid vanuit de oppositie

De noodzaak van een verbouwing van het gemeentehuis staat in de gemeenteraad nauwelijks ter discussie. Met het gelopen proces en het enorme budget kunnen veel partijen niet uit de voeten. GroenLinks, CDA, PvdA en SP kondigden vroeg in het debat al aan niet in te gaan stemmen met het voorstel; een sterk geluid vanuit de oppositie. Het college gaf daarop aan bereid te zijn de raad de gevraagde varianten voor te leggen.