Gemeentehuis Dronten
Gemeentehuis Dronten

Raad praat na de zomer over Redeplein-enquête

Namens alle fracties in de gemeenteraad (op de SP na) heeft GroenLinks een motie ingediend die het college vraagt om, in een extra vergadering op 27 augustus aanstaande, met voorstellen te komen voor het houden van een enquête over het Redeplein. GroenLinks is blij dat de raad ook tot het inzicht is gekomen dat zo'n enquête zorgvuldig moet worden voorbereid en dat hierover een degelijk debat op zijn plaats is. 

In de commissievergadering werd door een ruime meerderheid om een enquête gevraagd zonder dat daarover een debat kon worden gevoerd om dat het agendapunt over het Redeplein in afwachring van deze enquête van de agenda werd afgevoerd. GroenLinks vond dit zeer onzorgvuldig en fractievoorzitter Paul Vermast vond dat de gemeenteraad zichzelf daarmee diskwalificeerde. Na intensief overleg de afgelopen dagen zijn de alle partijen het met elkaar eens dat er eerst een goed voorstel moet komen voor een enquête en de voorwaarden op welke wijze deze zal worden vormgegeven. GroenLinks is daar blij om. Het Redeplein-debat gaat na de zomer verder.