Het college van B&W heeft per brief gereageerd op de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg.

Het college schrijft: “De concept-rapportage van dit onderzoek werd in augustus 2003 aan de provincie overhandigd. De gemeente is niet op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek. De bevindingen van het NAVOS-onderzoek wijken af van de onderzoeken die de gemeente wel eerder ter beschikking waren gesteld”.

GroenLinks is echter in het bezit van een brief aan het college uit 2003 waarin uitdrukkelijk wordt gesteld: “Bij het huidige gebruik zijn er voor zowel het grondwater, het drinkwater als de deklaag geen directe maatregelen noodzakelijk er is geen aanleiding om acute humane risico’s te verwachten. Wel zijn risico’s te verwachten ten aanzien van de verspreiding van de verontreiniging. Op termijn zijn daarom wel maatregelen noodzakelijk”

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het college hierdoor kennelijk niet is gealarmeerd; zeker in de wetenschap dat er ontwikkelingsplannen werden gemaakt voor deze locatie om er woningen te bouwen. De te realiseren woningen komen niet op de stort te staan meldt het college. Maar op alle kaarten zoals in het NAVOS rapport gepubliceerd valt te zien dat de woningen wél op het terein van de stortplaats komen te staan. Niet óp de plaatsen waar is gestort maar direct ernaast.

GroenLinks wil van het college dat:

  • zij onmiddellijk actie onderneemt en de stort afsluit voor spelende kinderen en wandelaars.
  • Er zo snel mogelijk samen met de provincie en projectontwikkelaar Mourik bodemonderzoeken worden verricht naar de evt bouwlocaties.
  • Volledige openheid in alle bodem en (grond) wateronderzoeken die van de stort bekend zijn.
  • Opheldering over de mogelijkheid dat de gemeente niet zelf actief naar de uitkomsten van het NAVOS onderzoek heeft gevraagd toen deze bekend waren.

Het NAVOS-rapport ligt bij de provincie ter inzage. GroenLinks verwacht van de provincie dat zij het rapport aan derden ter beschikking stelt.