Schulden zijn in toenemende mate een probleem, ook - of misschien wel juist - voor jongeren. GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de begroting 2018 voor om de succesvolle pilot 'Cashflow' een structureel vervolg te geven. Cashflow richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs en leert hen om te gaan met geld.

Onderzoek door het Nibud laat zien dat er in toenemende mate sprake is van schulden bij jongeren. Dit levert stress op en maakt het opbouwen van een toekomst lastiger. Volgens GroenLinks is een structurele, preventieve aanpak om dit te voorkomen noodzakelijk. In enkele buurtgemeenten voert Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) het succesvolle programma Cashflow al uit. Ook in Dronten is inmiddels een succesvolle pilot uitgevoerd, naar aanleiding van 'Het beste idee van Dronten'. 

Voorstel omarmd

Met een bedrag van 16.000 euro per jaar kan het programma op alle scholen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd worden. PvdA, D66, ChristenUnie en Leefbaar Dronten omarmden het voorstel en dienden het mede in. Tijdens de begrotingsbehandeling konden alle partijen er mee instemmen.