Verkeerstoren Luchthaven Lelystad
Verkeerstoren Luchthaven Lelystad

Vragen over de Luchthaven

GroenLinks heeft actuele vragen ingediend over de mogelijk snellere doorgroei van de Luchthaven Lelystad. Naar aanleiding van het jaarverslag van de Alderstafel hebben we zorgen dat de gemaakte afspraken over een geleidelijke groei naar 25.000 vliegbewegingen en daarna een evaluatiemoment onder druk komen te staan. Daarom willen we van het college weten hoe ze toeziet op de afspraken.

In het jaarverslag en ook in antwoord op een brief van het college waarin Dronten haar zorgen uit; geeft Hans Alders aan dat er in de business case welliswaar over een voorzichtinge groei is gesproken, maar dat er niets over in de adviezen staat. Daarmee geeft de Alderstafel aan dat er vanaf 1 april 2019, wanneer de luchthaven open zou moeten gaan, meteen 25.000 vluchten per jaar zouden kunnen worden afgewikkeld. In alle informatieavonden is de regio steeds opnieuw versteld dat er een geleidelijke groei zou zijn. 

Lobby

GroenLinks is bezorgd over deze ontwikkeling. Want vanuit de ervaringen met de Schipholgroep in de Haarlemmermeer weten we dat de randen steeds worden opgezocht en afspraken worden herzien. GroenLinks wil daarom van het college weten of ze een lobby in de richting van de Tweede Kamer heeft lopen rond de luchthaven en hoe deze is vorm gegeven. Bij het parlement moet het college wat of betreft steeds opnieuw aandacht blijven vragen voor de gemaakte afpraken en dat hieraan wordt vast gehouden. 

Vragen 

Actuele vragen GroenLinks 

Uit het jaarverslag van de Alderstafel Lelystad valt op te maken dat de Tafel inzet op een snelle doorgroei bij de verwachtte opening van de Luchthaven Lelystad per 1 april 2019 naar 25.000 vliegbewegingen. In aanloop naar het luchthavenbesluit en in de business case van de luchthaven werd gesproken over een geleidelijke groei naar 25.000 vliegbewegingen. Uit antwoorden van Alders, in reactie op een brief met zorgen van het college, blijkt dat de inwoners van Dronten niet veel hoeven te verwachten van de heer Alders en kan worden geconcludeerd dat de groei vele malen sneller zal gaan dan aanvankelijk werd verwacht.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college:

  • Waarom is het bijzonder vlotte antwoord (3 april) op de college brief van 30 maart 2017 niet naar de gemeenteraad verzonden en pas afgelopen maandag na verzoek van GroenLinks naar de raad verzonden? In het verlengde daarvan: waarom is er niets over gemeld in de beantwoording van de ChristenUnie vragen eind april? 
  • Heeft de gemeente een actieve lobby richting de Tweede Kamer om naleving van de gemaakte afspraken af te dwingen? Zo ja; hoe is deze vorm gegeven en kan de raad daarover worden geïnformeerd. Zo nee; waarom niet en kan het college deze met spoed gaan organiseren? 
  • Kan het college –opnieuw- toezeggen de raad actief geïnformeerd te houden over de Luchthaven Lelystad en hetgeen besproken wordt aan de Alderstafel en aangeven op welke wijze daar nu wél invullen aan gegeven zal worden?