Voor de raadsvergadering van januari heeft GroenLinks vragen ingediend over de tegelvloer van zwembad Overboord, waarvan vorige week 'spontaan' 30 vierkante meter kapot gesprongen is. De fractie is benieuwd of de oorzaak al is achterhaald en bovenal: of de veiligheids van bezoekers en medewerkers van het zwembad is gegarandeerd. 

Fractievoorzitter Paul Vermast: "Het is natuurlijk zeer opmerkelijk dat zo'n vloer spontaan stuk kan gaan. Het gaat om een overdekt en verwarmd zwembad; dus de vorst kan volgens mij niet de verklaring zijn. Maar de oorzaak moet wel worden vastgesteld. Je moet er toch niet aan denken dat zo iets gebeurd terwijl het zwembad open zou zijn? Juist omdat we het een raar verhaal vinden willen we graag uitleg van het college". 

Het college is verzocht in de vergadering de volgende vragen te beantwoorden:

  • Heeft het college inmiddels de oorzaak kunnen achterhalen waardoor 30m2 aan tegelvloer in de kleedkamers heeft kunnen springen
  • Zo nee, zegt u toe dat u dit zo snel mogelijk doet als de oorzaak achterhaald is? 
  • Indien de oorzaak inmiddels bekend is: hoe voorkomt u dat dit in de toekomst opnieuw kan gebeuren? 
  • Is de veiligheid van bezoekers en medewerkers van het zwembad gewaarborgd? 
  • Valt deze schade onder groot of onder regulier onderhoud?
  • Wat is de actuele stand van zaken rond renovatie of nieuwbouw van Overboord en heeft dit incident hiervoor nog gevolgen?