De GroenLinks-fractie is niet tevreden met het collegevoorstel over de Wet Markt en Overheid. Het college heeft een lijstje gemaakt van economische activiteiten zoals de wet voorschrijft. Maar de keuzes die het college daarbij maakt kan de wethouder al sinds maart vorig jaar niet overtuigend beantwoorden. Op aandringen van de fractie gaat hij nog een keer kijken naar uitspraken in vergelijkbare zaken. 

De Wet Markt en Overheid regelt hoe gemeenten zich moeten gedragen op het moment dat ze activiteiten hebben die concurrerend zijn met bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het hebben en exploiteren van een zwembad. Het doel van de wet is om voor bedrijven en overheden dezelfde regels te laten gelden zodat er een eerlijk speelveld voor bedrijven gewaarborgd blijft.

Algemeen belang

Soms kan het zo zijn dat een activiteit in concurrentie staat, maar een algemeen belang dient dat een bijzondere positie rechtvaardigt. Bijvoorbeeld (opnieuw) een zwembad: Het kan zijn dat de gemeente vindt dat alle kinderen zwemles moeten kunnen krijgen en om die reden niet alle kosten worden doorberekend. Daardoor kan de zwemles goedkoper worden aangeboden dan in een commercieel zwembad. Als de gemeente besluit dat te willen doen moet het zwembad op een lijst worden geplaatst van economische activiteiten van algemeen belang. De gemeenteraad stelt deze lijst (op voorstel van het college) vast.

De lijst waarmee het college kwam in maart bevatte drie onderdelen: de parkeergarage in Dronten-Centrum, parkmanagement op Poort van Dronten en anti-kraak verhuur of het in gebruik geven  van gemeentelijke gebouwen. Het lastige is dat gemeenten hier heel verschillend mee omgaan. Er zijn gemeenten die geen enkele activiteit van algemeen belang aanwijzen, maar er zijn ook gemeenten die een waslijst van activiteiten hebben.

Ondernemersbelang

Vragen waarom onderwerpen niet op de lijst staan kon en kan wethouder Vis nog altijd inhoudelijk niet overtuigend toelichten.Voor de GroenLinks fractie is het een wezenlijk principieel punt omdat we een belangenafweging moeten maken tussen de belangen van onze (lokale) ondernemers en het algemeen belang. De parkeergarage wordt door het college 'voor de zekerheid' op de lijst geplaatst omdat er elders in het land marktpartijen zijn die het hebben van een parkeergarage commercieel uitvoeren. Daarom zet de gemeente deze op de lijst, ondanks dat we in onze gemeente geen betaald parkeren kennen en er dus ook geen commerciele markt is om te verstoren.

Het zwembad hoeft er volgens het college weer niet op omdat deze is aanbesteed via een openbare aanbestedingprocedure. Het college neemt daarmee de stelling in dat iedereen had kunnen meebieden en er daarmee een gelijk speelveld is ontstaan. De fractie twijfelt aan deze uitleg, zeker omdat we in Dronten een exploitatiesubsidie geven aan het zwembad en, hoewel iedere ondernemer had kunnen meebieden, dat per defenitie een markt verstorende werking heeft. 

Het college heeft toegezegd nog een keer naar het zwembad te kijken. GroenLinks hoopt dat er dan een geloofwaardige onderbouwing komt van de keuze. Maar het wordt voor ons een steeds lastiger onderwerp.