Nieuws

Ook eigenaar sluit voormalige stort nu af

In navolging van wat GroenLinks zaterdag al deed is Mourik, de eigenaar van het terrein, maandag ochtend begonnen met het plaatsen van hekken rond de ingang voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg in Dronten.

Lees verder

GroenLinks sluit vuilstort af

GroenLinks sluit de voormalige vuilstort aan de Ansjovisweg te Dronten af en maakt deze ‘ontoegankelijk’ voor spelende kinderen en wandelaars. Nu uit een concept NAVOS-rapport is gebleken dat de bodem van de voormalige vuilstort ernstiger is vervuild dan tot nu toe werd gedacht wil GroenLinks niet langer wachten en duidelijk aangeven dat het een terrein is waar je beter weg kan blijven. De gemeente en de provincie weigeren om in actie te komen.

Lees verder

GroenLinks maakt NAVOS-onderzoek openbaar

GroenLinks maakt het inmiddels geruchtmakende NAVOS-onderzoek naar de vuilstort aan de Ansjovisweg te Dronten openbaar. De GroenLinks Statenfractie heeft het rapport bij de provincie op gevraagd en het door de provincie zonder enig voorbehoud beschikbaar gesteld

Lees verder

De provincie is verantwoordelijk

"De provincie is verantwoordelijk, laat de verantwoordelijkheid daar waar ze thuis hoort" is de mening van het CDA, VVD, Christen Unie en het College. Geen van de partijen wilde de motie van GroenLinks steunen die de gemeente verzocht om "in contact te treden met de eigenaar en eventueel de provincie om te komen tot een afsluiting van de stort [...]". Dit terwijl het college heeft erkent dat de grond vuiler is als eerder werd gedacht.

Lees verder

GroenLinks veroorzaakt ‘onnodig onrust’

Het college van B&W in Dronten laat bij monde van wethouder Haverkort weten dat GroenLinks ‘onnodig onrust’ veroorzaakt door kritische vragen te stellen over de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg te Dronten. GroenLinks vraagt zich af of het wel zo onnodig was hierover wat dieper door te vragen. De gemeente bleek niet op de hoogte van de verslechterde situatie van de stortplaats zoals die naar voren komt uit het concept NAVOS-rappot dat GroenLinks heeft ingezien.

Lees verder

Reactie van het college op onthullingen stortplaats

Het college van B&W heeft per brief gereageerd op de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg.

Het college schrijft: “De concept-rapportage van dit onderzoek werd in augustus 2003 aan de provincie overhandigd. De gemeente is niet op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek. De bevindingen van het NAVOS-onderzoek wijken af van de onderzoeken die de gemeente wel eerder ter beschikking waren gesteld”.

Lees verder