Albert is geboren en getogen in Wezep en woont sinds 1971 in Dronten, is getrouwd met Gerda en heeft 2 kinderen en 5 prachtige kleinkinderen.

Albert staat voor... 

Jarenlang ben ik betrokken geweest bij een aantal (sport)organisaties in de Dronter samenleving. Want naast mijn werk was sport mijn grote passie. Voetbal en schaatsen waren mijn favoriete sporten. Naast het actief sporten heb ik ook mijn steentje op bestuurlijk niveau bijgedragen o.a. als voorzitter van voetbalvereniging asvDronten en als voorzitter van de IJsclub Dronten. Ik vind het n.l. bijzonder belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren dat jonge en oudere inwoners van de gemeente Dronten plezier kunnen beleven aan hun sport.

Verder heb ik veel belangstelling voor mijn woon-en leef omgeving en ik heb dan ook vaak deelgenomen aan de diverse discussie- en werkgroepen in de gemeente Dronten. Nadat ik me in de jaren negentig ervan bewust ben geworden dat het voortbestaan van onze planeet aan een zijden draadje hangt, ben ik me meer gaan interesseren voor de idealen van GroenLinks. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat we op een duurzame en sociale manier omgaan met onze wereld en onze samenleving. Zo kan er voor mijn kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen, en voor alle anderen, een goede toekomst zijn op onze planeet.

Albert droomt van...

Dat we uitdagingen blijven zoeken en dat we onze idealen blijven nastreven om te leven in een samenleving waar we om elkaar geven. Een samenleving waar zwakkeren kunnen rekenen op onze steun, waar diervriendelijkheid hoog in het vaandel staat, waar alle mensen de mogelijkheid hebben om te sporten of zich cultureel kunnen ontwikkelen. Een  samenleving waar we gezamenlijk zoeken naar andere nieuwe en duurzame economische mogelijkheden, waar jongeren en ouderen oog voor elkaar hebben, waar geluk niet afhankelijk is van economische groei en waar de overheid rekening houd met burgers. Een samenleving waar we onze consumptie drang wat proberen te verminderen en de productie van o.a. voedsel dichter bij de consument proberen te brengen, waar we rekening houden met de natuur en onze medemensen. Een positieve samenleving waarin  we bewust, over allerlei zaken, onze beslissingen nemen en dat we daarbij nadrukkelijk rekening houden met de generaties na ons.

Albert kiest voor...

Goede en betaalbare huisvesting voor alle inwoners, in woningen die op een duurzame manier (circulair bouwen) zijn gebouwd. Het blijven ontwikkelen van de recreatieve mogelijkheden door bv het uitbreiden van de recreatie fietspaden tussen de dorpen Biddinghuizen, Dronten en de stranden aan het Drontermeer en Veluwemeer en het realiseren van een wandelknooppunten netwerk in de gemeente Dronten. Het stimuleren van prachtige projecten zoals het Torenbosje, het Rivierduingebied, Roggebotstaete en het Greppelveld. Het zoeken naar mogelijkheden om MFC’s  in Swifterbant en Biddinghuizen en de Meerpaal een nog centralere rol te kunnen laten spelen in de samenleving. Het blijven bevorderen van  een sportieve levensstijl zodat sportorganisaties en sportverenigingen alle inwoners van Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen de gelegenheid kunnen geven te kunnen sporten. 

 

Albert stemt 16 maart GroenLinks omdat...…

we, voor de toekomstige generaties, moeten blijven werken aan een leefbare en vreedzame planeet aarde.

In de gemeenteraad houdt Albert zich bezig met

 • Geluk
 • Accommodatiebeleid
 • Bedrijfsvoering & Accommodatiebeheer
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke realisatie en beheer
 • Sport
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Verkeer en Vervoer
 • Waterbeleid