Als burgerraadslid wordt je deel van de GroenLinks fractie en draai je mee in het politieke proces van de fractie. Je bent als burgerraadslid ook echt raadslid. Dat wil zeggen dat je dezelfde rechten en plichten hebt als een gemeenteraadslid. Met uitzondering van het stem- en spreekrecht in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering. 

Wat verwachten we? 

De fractie vergadert gemiddeld 2 keer in de maand op dinsdag. Daarnaast zijn er op vrijwel alle donderdagen commissie- of raadsvergaderingen en andere informatiebijeenkomsten of werkgroepen. We vragen je daarin actief deel te nemen. Daarnaast is het noodzakelijk om de stukken zoals deze worden besproken van te voren te lezen en voor te bereiden. 

Wat kun jij verwachten? 

Mee draaien in de vrolijkste fractie van Dronten. Want hoewel het serieus werk is, staat plezier hebben bij ons voorop. We hebben een vrolijke sfeer waarin we vriendschappelijk met elkaar werken aan een groen en sociaal Dronten.

We geven je daarin alle ruimte om te ontdekken of raadslid zijn bij je past en jouw ambities te ontdekken en waar te maken. 

Vanuit de gemeente word je voorzien van een ipad in bruikleen om de stukken te kunnen lezen en krijg je een vrijwilligersvergoeding voor je inzet. 

Enthousiast geworden? 

Neem contact op met fractievoorzitter Paul Vermast (p.vermast [apenstaartje] dronten.nl) voor het maken van een kennismakingsgesprek.