Als burgerraadslid maak je deel uit van de GroenLinks fractie en draai je mee in het politieke proces. Je mag het woord voeren over thema’s die jij interessant vindt. Zoals natuur, armoede, duurzame energie, onderwijs, zorg…. Afhankelijk van waar jouw hart ligt kiezen we de onderwerpen die jij volgt.

Wat verwachten we? 

De fractie vergadert gemiddeld 3 keer in de maand op dinsdag. Daarnaast zijn er op vrijwel alle donderdagen commissie- of raadsvergaderingen en andere informatiebijeenkomsten of werkgroepen. We vragen je daarin actief deel te nemen. Daarnaast is het noodzakelijk om de stukken zoals deze worden besproken van te voren te lezen en voor te bereiden. 

Wat kun jij verwachten? 

Meedraaien in een jonge en enthousiaste fractie. Hoewel het serieus werk is, staat plezier hebben bij ons voorop. We hebben een informele sfeer waarin we vriendschappelijk met elkaar werken aan een groen en sociaal Dronten. We geven je daarin alle ruimte om te ontdekken of raadslid zijn bij je past en jouw ambities te ontdekken en waar te maken. 

Vanuit de gemeente krijg je een laptop in bruikleen om de stukken te kunnen lezen en krijg je een vrijwilligersvergoeding voor je inzet. 

Enthousiast geworden? 

Neem contact op met fractievoorzitter Danieke van Baal voor een kennismakingsgesprek.