Afkomstig uit Aadorp vlak bij Almelo. Maar al vele jaren inwoner van Flevoland en Dronten. Jarenlang werkzaam geweest bij gemeentelijke overheid beleidsterreinen van jeugd, veiligheid, integratie, zorg. Daarnaast actief in lokale en provinciale bestuurlijke functies bij GroenLinks . Tussen 205 en 2020 ook burgerraadslid in de gemeente Dronten. Ook ben ik bestuurslid van Humanitas, afdeling Lelystad-Dronten.

Ik sta voor:

  • een samenleving op menselijke schaal, waarin iedereen gelijkwaardig is en eerlijk  wordt behandeld
  • goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft
  • goede kansen voor  álle  jongeren
  • een gemeente  waar bewoners centraal staan in het beleid, die en  vriendelijk en betrokken omgaat   met  bewoners en   deze vroegtijdig betrekt bij plannenmakerij
  • een gemeente die in alles  duurzaam is: energie, bodem, natuur, water en directe leefomgeving.