WIE BEN IK:

Ik ben geboren en getogen in de Randstad, waar ik ben opgevoed in een links nest. Met een korte omweg via Praag, waar ik van 1993 tot 1995 heb gewoond en gewerkt, ben ik eind 1995 in Dronten komen wonen.

Ik ben de trotse vader van 3 prachtige dochters die allen relatief veilig zijn opgegroeid in ons mooie Dronten. Scholen, sport en vrienden allemaal onder handbereik en dankzij de komst van de Hanzelijn werd ook het studeren in Zwolle en Amsterdam een stuk makkelijker.

Als manager bij middelgrote tot grote bedrijven én als zelfstandige heb ik o.a. veel ervaring opgedaan met de dillema’s die wet en regelgeving met zich meebrengen. Die ervaring, in combinatie met mijn financieel economische achtergrond zet ik in om cijfers te vertalen naar advies, oplossingen en beleid. Hierbij doe ik altijd mijn best om de mensen achter de cijfers niet uit het oog te verliezen.

Omdat ik mij al lange tijd ergerde aan het ontbreken van de menselijke maat bij de (semi-) overheid, of het nu gaat om toeslagen, uitkeringen, (jeugd) zorg of woningnood, ben ik sinds begin 2020 actief geworden bij GroenLinks.

WAAROM GROENLINKS:

Hoewel ik zelf mijn best doe om bewust te leven en rekening te houden met gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur, denk ik dat dit te belangrijk is om over te laten aan de goede intenties van bedrijven en individuen. Daarom hebben we de politiek nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren die het beter mogelijk maken om effectief én efficiënt ons milieu te beschermen en te verbeteren. Niet alleen op internationaal en landelijk niveau, maar juist ook op regionaal en gemeentelijk niveau.

Zeker ook in een gemeente als Dronten, waar wij met z’n allen op de zeebodem leven, ver onder het niveau van onze rivieren, meren en Noordzee. Wij kunnen er binnen onze gemeente voor zorgen dat het milieu steeds minder belast wordt bij onze huidige activiteiten en niet of liefst positief beïnvloed wordt door nog te ontplooien activiteiten.

Daarnaast maakt GroenLinks zich hard voor een inclusieve, sociale en empathische samenleving. Een samenleving waar iedereen mee mag praten en gehoord wordt. Waar we begrip hebben en opkomen voor elkaar. Maar óók opkomen voor het leven dat helemaal geen stem heeft: dieren en natuur.

Ik stel mijn kennis op financieel/ economisch vlak dan ook graag ter beschikking. Niet alleen om cijfers te vertalen naar advies, oplossingen en beleid, maar vooral om voor de belangen van de mensen, dieren en natuur achter deze cijfers op te komen.

In de gemeenteraad houdt Mark zich bezig met

  • Geluk
  • Financiën 
  • Grondbeleid
  • Sociale Zaken