Politiek is meedenken/ meebeslissen over alle onderwerpen/vraagstukken waar een gemeente voor staat. Ik weet dat het leuk, maar ook intens vermoeiend, kan zijn, omdat ik GL al vertegenwoordigde in de Staten van Flevoland (1999-2003).

Ik volg de lokale fractie op enige afstand. Graag werk ik mee aan de duurzaamheid- en sociale vraagstukken in de gemeenteraad.

Ik woon 25 jaar in de gemeente Dronten.

Ik heb een ruime ervaring (1967- heden) in besturen als penningmeester, voorzitter of secretaris en andere activiteiten in organisaties, waaronder scouting, organisatie van apothekersassistenten, lokale en landelijke vakbeweging (AbvaKabo), parochiebestuur, dekenale adviesraad, studentenkoor, personeelsvereniging gemeente, Vrouwen ontmoeten vrouwen (kerk en bijstand), GroenLinks lokaal en provinciaal, inloophuis De Herberg en het zomermuziekfestival Flevoland.

In de overige vrije tijd:  Lees ik graag, houd van zingen en luisteren naar klassieke muziek. Ik speel thuisbridge en ben 26 jaar lid van ABCD (alg. bridgeclub Dronten).

Mijn werkervaring liep van apothekersassistent via laborante bloedtransfusiedienst , onderzoeksanalist medische parasitologie, personeelsfunctionaris in ziekenhuis, gemeente en basisonderwijs naar Wmo-consulent bij de gemeente Dronten.