Woont sinds 2008 in Dronten. Simon Miske heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In zijn loopbaan actief geweest in het voortgezet onderwijs, natuur- en milieueducatie, milieubeleid en momenteel werkzaam als senior adviseur bij een regionaal gemeentelijk samenwerkingsverband op het snijvlak van (groene) economie en duurzaamheid. Simon is bestuurslid GroenLinks in de provincie Utrecht geweest, van 2009 tot 2019 was hij lid van de Provinciale Statenfractie GroenLinks Flevoland en vanaf 2011 fractievoorzitter.

Simon staat voor...

Belangrijke thema’s voor mij zijn energietransitie, robuuste natuur, verduurzaming van de economie en meer werkgelegenheid.”

Simon droomt van...

Ik droom van een wereld waarin mensen zich zelf kunnen zijn en niet worden veroordeeld of vervolgd omdat ze een andere huidskleur hebben, ander geloof of seksuele geaardheid.  Een wereld waarin de mens centraal staat, een wereld zonder honger  en waar de constante groei van de economie niet het belangrijkste is. Maar ook een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we vanaf vandaag  de juiste keuzes moeten maken die geen afbreuk doen aan het klimaat, luchtkwaliteit, natuur en biodiversiteit.  

Simon kiest voor...

Een gemeente met waar de voedselbank niet meer nodig is.  Waar mensen met plezier wonen en waar bewoners zich actief inzetten voor elkaar en voor hun buurt. Ook een gemeente met voldoende natuur, recreatiemogelijkheden,  schone energie en duurzame landbouw.  

Simon stemt 21 maart GroenLinks omdat...

GroenLinks de partij is die wel werk maakt van een sociaal en duurzaam Dronten!