In Sneek de onderwijzersopleiding gedaan op de Pabo, daarna ruim 40 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Vanaf 1980 als schoolleider op verschillende scholen in Friesland en Flevoland;  de laatste drie jaren op een tweetal scholen in Zwolle.

Ervaring met het aansturen van fusietrajecten en met doorvoering van onderwijsvernieuwing, vooral gericht op kinderen die minder kansrijk starten op school.
Sinds 2013 gepensioneerd en nu vooral betrokken bij vrijwilligerswerk o.a. bij Huis voor taal, ouderenbezoek en de  organisatie van ontmoetingen in het Filosofisch Café Dronten.

Daarnaast nog actief in verschillende  takken van sport zoals zeilen en schaatsen, wandelen en wielrennen. Liefhebber van koormuziek en poëzie. Ik zing bij kamerkoor Vox Flevium (Swifterbant) en was ‘stads’dichter van Dronten in 2013 en 2014.

Ik voel me betrokken bij GroenLinks omdat

ik van huis politieke betrokkenheid heb meegekregen, idealen omtrent meer gerechtigheid in de wereld en gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze aarde.

Ik heb gekozen voor een bestuursfunctie bij GroenLinks omdat

Ik democratie een groot goed vind en een steentje wil bijdragen om visie op de toekomst bestuurlijk vorm te geven.
De keuze voor Groen Links is mede ingegeven omdat deze partij de grote rechtsongelijkheid voor burgers wil aanpakken. Ongelijke kansen voor veel jonge mensen draagt bij aan veel wantrouwen in de politiek. Ik hoop dat Groen Links vooral aandacht schenkt aan hun belangen en aan  hun betekenis voor onze toekomst.

Ik stem op 21 maart GroenLinks omdat

Wij een ommekeer kunnen bewerkstelligen in de chaos op de woningmarkt, ten aanzien van de afbreuk van natuur en van kunst en cultuur; 
wij niet akkoord gaan met de onverschilligheid  jegens het lot van opgejaagde vluchtelingen.
Wij een menswaardig bestaan voor jong en oud, ongeacht ras en afkomst een basisbeginsel vinden.