Wonen alleen is niet genoeg

Mensen die zich als vluchteling in Nederland melden, doorlopen een uitgebreide asielprocedure. GroenLinks vindt het belangrijk dat zij gedurende de vaak langdurige asielprocedure al beginnen met integreren. Het leren van de taal en het doen van (vrijwilligers)werk is goed voor henzelf en voor de gemeente waarin zij opvang vinden. Van maanden niets doen in het AZC wordt niemand gelukkiger. 

Er zijn in de gemeente Dronten evenementen geweest (zoals Koningsdag) waarbij deze inwoners zijn ingezet als vrijwilliger, tot hun eigen vreugde en tot grote tevredenheid van de organisatoren van die evenementen. Een mooi voorbeeld van hoe het kan.

GroenLinks pleit voor het verlenen van urgentie aan statushouders bij huisvesting. Om te voorkomen dat vluchtelingen in een gat vallen en de integratie in de Nederlandse samenleving moeilijker wordt, is goede begeleiding noodzakelijk.
Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. Er doen zich situaties voor waarin uitgeprocedeerden om welke reden dan ook echt (nog) niet weg kunnen. GroenLinks vindt dat de gemeente in die gevallen ondersteuning en tijdelijke opvang moet bieden in de vorm van bed, bad en brood gekoppeld aan de inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken

GroenLinks kiest voor…

  • inspanningen om de bewoners van AZC Roggebotsluis een adequate tijdsbesteding te geven 
  • participatie van de bewoners van het AZC Roggebotsluis in het sociale en maatschappelijk leven in onze dorpen 
  • een goede busverbinding tussen AZC Roggebotsluis en Dronten, ook 's avonds en in het weekend 
  • goede opvang en begeleiding voor jonge immigranten.