Regionale samenwerking

Een actief acquisitiebeleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden optimaal worden benut. Waar mogelijk samen met gemeenten in de regio. We gaan elkaar niet ten koste van alles beconcurreren, maar zoeken versterking door samenwerking. Vestiging van bedrijven die sociaal en duurzaam ondernemen moeten worden gestimuleerd. Daarnaast kunnen ondernemers die, naast de eigen ondernemersbelangen, ook willen investeren in de samenleving rekenen op onze sympathie. 
Speciale aandacht hebben we voor de agrarische kenniscentra in onze gemeente. De Aeres Hogeschool  en de Warmonderhof worden gekoesterd en gestimuleerd hun netwerk en innovatieve activiteiten verder uit te breiden.

Duurzaam pionieren

Dronten loopt wat GroenLinks betreft voorop qua duurzaamheid. We geven groene ondernemers de ruimte om duurzaam te pionieren. Dat is uiteraard goed voor onze duurzaamheidsambities, maar ook voor de innovatiekracht van gemeente én ondernemers. In Dronten geven we de ruimte om dingen uit te proberen, uiteraard voor toepassing binnen onze eigen gemeentegrenzen, maar ook om het verder te brengen. Duurzaamheid wordt zo een kennis- en exportproduct voor onze groene ondernemers met durf. 

GroenLinks kiest voor… 

  • verbetering van het ondernemersklimaat,  
  • banen van de toekomst en een eerlijk speelveld voor werknemers.