Lezen scherpt de fantasie, het prikkelt de geest en het is ook gewoon leuk. Wij zien graag dat met name jongeren wat vaker naar de plaatselijke bibliotheken gaan. Daarom geven niet alleen basisschoolleerlingen een bibliotheekpas, maar krijgen middelbare scholieren er ook een.

De bibliotheek speelt ook een steeds grotere rol bij de taalontwikkelingen voor mensen van wie het Nederlands niet de moedertaal is en bij het ondersteunen van mensen in de verdere digitalisering. 

GroenLinks pleit daarom voor een structurele financiering van het Huis voor Taal zodat deze onderdeel kan worden van de bedrijfsvoering van de bibliotheek. 

Ook bij kinderen is nog veel extra aandacht voor taalontwikkeling noodzakelijk. Speel met taal middagen zijn daarvan een goed voorbeeld die onze steun verdienen. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een gratis bibliotheekpas voor alle middelbare scholieren 
  • een bibliotheek waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, ongeacht zijn of haar inkomen
  • structurele financiering van het Huis voor Taal
  • financiering voor taalprojecten voor kinderen
  • mogelijk maken van ondersteuning van inwoners met de steeds verdergaande digitalisering.