De afspraken die daar over gemaakt zijn moeten tegen het licht gehouden en geactualiseerd worden. Een goede horeca bij de stranden is van belang voor de ondernemer en voor de recreant. Hierbij moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met bescherming van de natuur. 

Om bij die stranden en horecagelegenheden te komen mag er wel een betere fietsverbinding komen vanuit de dorpen. Op landmarks zoals een uitkijktoren of kabelbaan zitten we niet te wachten. Projecten als in het Rivierduingebied bij Swifterbant, het Greppelveld bij Elburg en het Torenbosje aan de Oudebosweg verdienen het om gestimuleerd te worden. Dát zijn de landmarks waar je wat aan hebt.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • het op peil houden van de recreatiemogelijkheden 
  • een uitbreiding van de recreatieve fietsverbindingen tussen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen naar de recreatiegebieden 
  • aanleg van meer fiets- en wandelpaden in de omgeving van de dorpen in goede samenwerking met de landeigenaren 
  • het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving