Er is een belangrijke taak weggelegd voor het kunstonderwijs. GroenLinks stimuleert het kunstonderwijs en moedigt scholen hierin aan.

Er is in De Meerpaal een uitstekend cursusaanbod van de Meerpaal Academie. Dat is voortreffelijk, maar het moet wel betaalbaar blijven zodat iedereen de kans krijgt zich op het gebied van muziek, dans, kunst te ontwikkelen. 

Dronten is rijk aan kunst in de openbare ruimte. Deze kunst moeten we koesteren en trots op zijn. Daarom moet de kunst zorgvuldig worden onderhouden en het aanbod op passende wijze in de nieuwe wijken worden uitgebreid. De gemeente blijft onze kunstwerken actief onder de aandacht brengen door het verhaal achter de werken (online) beschikbaar te stellen.

Evenementen als de Meerpaaldagen en het Wijlandfestival geven kleur aan de samenleving en moeten op zijn minst gestimuleerd, ondersteund en behouden worden.

Swifterbant is met haar archeologische vondsten en haar ‘Swifterbantcultuur’ letterlijk wereldberoemd. Daar zijn we trots op en we zien graag een museum over de Swifterbantcultuur in het archeologisch interessante rivierduingebied.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • de mogelijkheid tot het genieten of uitoefenen van kunst en cultuur voor iedereen 
  • breed toegankelijke cursussen van het CKV 
  • het stimuleren van kunstonderwijs 
  • goed onderhoud van de kunstwerken in de gemeente Dronten en uitbreiding van het aantal kunstwerken in nieuwbouwwijken  
  • het onder de aandacht brengen van het verhaal achter kunst in de openbare ruimte 
  • behoud van evenementen die kleur geven aan de samenleving 
  • het benutten van kansen rondom de wereldberoemde Swifterbantcultuur