We zien in de gemeente Dronten geen ruimte voor grote data centers. Onder voorwaarden, zoals het zelf duurzaam opwekken van de benodigde energie, zou een bescheiden datacenter alleen mogelijk zijn op bedrijventerrein Poort van Dronten. In het buitengebied staan we deze ontwikkeling niet om de 'verdozing' van ons landschap tegen te gaan. 

Datacenters gebruiken zeer veel energie. De verwachting is dat ze in 2030 net zoveel elektriciteit gebruiken als 5,5 miljoen huishoudens. Daarom is het belangrijk om landelijk regie te voeren over de vraag of er datacenters bijkomen, zo ja waar en op welke schaal. Een datacenter verbruikt ongeveer evenveel energie als een kleine gemeente. Op dit moment wordt er vol ingezet op de opwekking van groene energie. We moeten er voor zorgen dat deze nieuw opgewekte groene energie naar de burgers van Nederland gaat, en niet naar een multinational.

Nederland is een klein en vol land. We hebben de meest intensieve veehouderij van Europa, een van de grootste vliegvelden en veel zware industrie, wat een grote last legt op de gezondheid van omwonenden, de natuur en het klimaat. Een nieuwe energie-intensieve industrie aantrekken zonder dat er een plan ligt hoe we onze economie klimaatneutraal krijgen is onverstandig. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • geen ruimte te bieden voor grote datacenters in onze gemeente.
  • het landschap te beschermen door kleine datacenters alleen toe te staan op Poort van Dronten.