Het hebben van een betaalde baan om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien heeft uiteraard onze voorkeur. Wie dat niet lukt heeft recht op een leefbare uitkering. Daarbij is wat mensen wél kunnen leidend. Zo versterk je de positie van mensen zelf én van de samenleving. Iemand die maar een paar uur per week onbetaald kan werken, kan gemotiveerd worden om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Zo worden mensen alsnog bij de samenleving betrokken. Kunnen meedoen is immers van levensbelang, niemand verdient het om aan de zijlijn te blijven staan. Zelfstandig of indien nodig met hulp van reïntegratie- of job-coaches kunnen mensen op zoek gaan naar passende,betaalde of onbetaalde arbeid die het beste bij hun situatie past en waar ze verder mee komen.

Bij grote aanbestedingen en vestiging van bedrijven in onze gemeente, eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van zo veel mogelijk vaste banen voor mensen met een uitkering, waarbij extra aandacht moet zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen moeten worden gerealiseerd. Er is ook oog voor de grote groep inwoners van onze gemeente die geen uitkering hebben maar wel dringend hulp nodig hebben om werk te vinden. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een ruimhartige inkomensondersteuning voor mensen die dat nodig hebben 
  • stimuleren en helpen van mensen om zelf actief te zijn om in een inkomen te voorzien 
  • gebruik te maken van eigen kracht van mensen 
  • nadrukkelijke aandacht voor kinderen, deze mogen niet de dupe worden van omstandigheden van hun ouders 
  • aandacht voor mensen die buiten de wettelijke voorzieningen vallen maar wel hulp nodig hebben