Vergeet ook de woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen niet. Voor werknemers moet een vestigingsplaats aantrekkelijk zijn. Ondernemers houden hier rekening mee en dus is het hele Drontense plaatje van belang. Bovendien moet remmende bureaucratie in de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk worden vermeden. 

GroenLinks ondersteunt de ondernemersacademie en het stimuleren van startende ondernemers vinden  van we van groot belang. Bijvoorbeeld door hen te begeleiden bij de zoektocht naar bedrijfs- of winkelruimte, coaching en financiering. 

GroenLinks kiest voor…

  • verbetering van het ondernemersklimaat, met oog voor woningmarkt en kwaliteiten van de leefomgeving 
  • het voorkomen van onnodige en remmende bureaucratie 
  • een voortzetting van de activiteiten van de SEA groepen 
  • ondersteuning van startende ondernemers