Vergeet ook de woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen niet. Voor werknemers moet een vestigingsplaats aantrekkelijk zijn. Ondernemers houden hier rekening mee en dus is het hele Drontense plaatje van belang. Bovendien moet remmende bureaucratie in de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk worden vermeden. 

De gemeente Dronten zet actief in op het aantrekken van nieuwe ondernemers. De gemeente ondersteunt, adviseert, inspireert hen, zonder daarvoor de portemonnee te trekken. Bijvoorbeeld door hen te begeleiden bij de zoektocht naar bedrijfs- of winkelruimte, coaching en financiering. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • verbetering van het ondernemersklimaat, met oog voor woningmarkt en kwaliteiten van de leefomgeving 
  • het voorkomen van onnodige en remmende bureaucratie  
  • ondersteuning van startende ondernemers