De gemeente zorgt voor kwalitatief goede sportvoorzieningen (sportvelden, zwembad, sporthallen) met een goede spreiding over de gemeente. Daarbij kijken we naar wat er op verschillende plaatsen nodig is.  Daar waar samenwerking mogelijk is moet deze actief worden gezocht en bevorderd. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, zowel financieel als inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers. Met subsidie houden we de sport betaalbaar en breed toegankelijk. Dit geldt ook voor denksporten. 

GroenLinks kiest voor ...

  • het bevorderen van een sportieve levensstijl 
  • voldoende faciliteiten voor sportverenigingen zodat iedereen (en vooral kinderen) kan sporten 
  • het stimuleren van deelname aan sportieve activiteiten