Sporten is bovendien gezond, maar niet iedereen sport of beweegt voldoende. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. De gemeente, buurtsportcoaches en verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol.   Sportverenigingen stimuleren we om voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een aangepast sportaanbod te leveren en leden te werven op het asielzoekerscentrum.

De gemeente zorgt voor kwalitatief goede sportvoorzieningen (sportvelden, zwembad, sporthallen) met een goede spreiding over de gemeente. Daarbij kijken we naar wat er op verschillende plaatsen nodig is.  Daar waar samenwerking mogelijk is moet deze actief worden gezocht en bevorderd. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, zowel financieel als inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers. Met subsidie houden we de sport betaalbaar en breed toegankelijk. Dit geldt ook voor denksporten. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • het bevorderen van een sportieve levensstijl 
  • voldoende faciliteiten voor sportverenigingen zodat iedereen (en vooral kinderen) kan sporten 
  • het stimuleren van deelname aan sportieve activiteiten