​Warmonderhof heeft op dit moment al voor vrijwel alle voltijds leerlingen huisvesting op het eigen terrein. Voor de Aeres Hogeschool is dat ingewikkelder. Toch pleiten wij voor grootschalige studentenhuisvesting op of nabij de Landbouw Campus van De Drieslag, bij de Educalaan of het station, ter voorkoming van overlast in de woonwijken.

Vergunningstelsel

Bestaande, dicht bij elkaar gelegen, studentenhuizen zullen op termijn moeten verdwijnen. Verspreid over het dorp kunnen er nieuwe studentenhuizen komen onder een heldere vergunningverlening.

Voorwaarde voor een vergunning is dat verhuurders zich aansluiten bij een op te richten huisvestingsorganisatie die regels en voorwaarden stelt. Handhaving van deze regels heeft prioriteit en kan - na waarschuwingen- uiteindelijk leiden tot intrekking van de vergunning en sluiting van het studentenhuis.

In het geval van tegengestelde belangen kiest de gemeente voor de belangen van de ‘vaste’ inwoners van Dronten.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • Grootschalige studentenhuisvesting op of nabij de campus
  • Een stelsel van vergunningen voor overige studentenhuizen
  • Een verhuurdersorganisatie die regels stelt en afspraken maakt waaraan verhuurders moeten voldoen
  • Heldere en rechtvaardige handhaving van de regels