Het toepassen van dynamische straatverlichting dat op rustige momenten in de nacht geheel of deels wordt uitgeschakeld heeft daarbij de voorkeur.

Er komt een gemeentelijk Meldpunt Lichthinder, waar bewoners kunnen aangeven waar het te licht en te donker is. Zo krijgt de gemeente zicht op waar licht uit moet of kan, waar voldoende duisternis is en waar eventueel extra verlichting moet komen. Dronten wordt steeds lichter door het overmatig verlichten van wegen, gebouwen, sportvelden, reclamemasten, etc. Veel mensen en dieren ondervinden daar hinder van. Donkere nachten zijn belangrijk voor het welzijn van mens en natuur.
Daarom komt er een gemeentelijk lichtplan, dat veiligheid door verlichting, energiebesparing en lichthinder met elkaar in evenwicht brengt. 

De gemeente vraagt inwoners en bedrijven mee te doen met de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Dit betekent dat iedereen zijn buitenverlichting uitzet in de nacht dat de wintertijd ingaat. De gemeente licht de inwoners ook actief voor over lichthinder en de maatregelen die de gemeente hiertegen neemt.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • Alle openbare verlichting van de gemeente zo snel mogelijk wordt vervangen voor LED 
  • Er alleen noodzakelijke verlichting wordt geplaatst 
  • Straatverlichting in de late avond en nacht wordt gedimd en waar mogelijk gedoofd 
  • In bossen en het buitengebied groen licht wordt toegepast 
  • LED-reclameborden worden beperkt en in de nachtelijke uren worden gedoofd 
  • Met winkeliers afspraken worden gemaakt om etalagelichten te doven in de late avond 
  • De gemeente actief meedoet aan de jaarlijkse Nacht van de Nacht, voorlichting geeft over het beperken van lichthinder en zelf daarin het goede voorbeeld geeft