We zien veel mogelijkheden in de bedrijfstak die verantwoordelijk is voor de bouw van de vele windmolens in Flevoland en het onderhoud daarvan. 

Naast de betaalde banen vindt GroenLinks dat niet betaald- of vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt in de samenleving. Niet betaald- en vrijwilligerswerk moet meer gewaardeerd worden. We moeten inzien dat voor sommige mensen een betaalde baan geen haalbaar doel is. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een sterke biologische agrarische sector 
  • stimuleren van het bieden van werk van de toekomst 
  • waardering voor niet betaald en vrijwilligerswerk