Opbouwwerk

In de buurten en wijken leven we als samenleving met elkaar samen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms geven buren overlast of blijft er rommel liggen. De aanwezigheid van het sociaal werk, jongerenwerk en buurtsportcoaches is belangrijk om daarbij te ondersteunen. Samen met de inwoners van de wijk. 

Weten wat er leeft 

Het is belangrijk om te weten wat er leeft in de wijken en de buurten. Niet alleen voor de wijkagent, maar ook voor het sociaal- en jongerenwerk. Als er problemen ontstaan kunnen die vroegtijdig worden opgepikt en kan er samen met de wijkbewoners naar oplossingen gezocht worden. Zo voorkomen we samen dat beginnende problemen uitgroeien tot een situatie die nog maar moeilijk op te lossen valt. 

Sociaal- en Jongerenwerk is zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk zodat buurtbewoners die met vragen of zorgen zitten laagdrempelig bij hun terecht kunnen. Jongeren en andere buurtbewoners die het even lastig hebben kunnen dan vroegtijdig ondersteuning krijgen voordat verkeerde keuzes tot grote gevolgen zouden kunnen leiden. Aanwezigheid in de wijk heeft een preventieve werking voor problemen en criminaliteit. Politie en handhaving spelen een belangrijke rol in de veiligheidsbeleving in de wijken. Tegelijk zijn we er van overtuigd dat mensen gelukkiger zijn in wijken en buurten waarin problemen worden voorkomen. Juist dan geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Samen zorgen voor de wijk

Buurten krijgen een eigen budget waarover zij zelf mogen beslissen hoe dat kan worden ingezet. Als bewoners elkaar beter willen leren kennen kan het plaatsen van een buurtbank of het organiseren van een buurtfeest daarvan worden betaald. Ieder huishouden krijgt daarvoor 10 euro per jaar dat je één keer voor een initiatief kunt inzetten. Initiatiefnemers moeten dus zelf steun en daarmee budget gaan organiseren in de eigen wijk. 

Samen met woningbouwcorporatie OFW en andere maatschappelijke partners worden regelmatig wijkschouwen georganiseerd waarbij iedereen kan aansluiten. Samen lopen door de wijk en kijken hoe de wijk er bij ligt helpt om makkelijk onderwerpen bespreekbaar te maken en mensen met elkaar te verbinden. De gemeente neemt het voortouw om deze schouwen op regelmatige basis te laten plaatsvinden. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • Actieve aanwezigheid in de buurt van jongerenwerk, sociaal werk en buurtsportcoaches mogelijk te maken door te investeren in een verdubbeling van het aantal sociaal buurtwerkers, jeugdwerkers en buurtsportcoaches in de komende vier jaar, 
  • Wijkgerichte budgetten beschikbaar te stellen voor activiteiten en buurtbewoners daar zelf inspraak in te geven.
  • Informele ontmoetingsplekken in de buurt te creëren
  • Buurtgericht samen te werken met partners op het gebied van wonen, zorg en sociale thema’s en met hen en buurtbewoners regelmatig buurtschouwen te houden. 
  • Een ‘buurtbudget’ van 10 euro per huishouden in te stellen en mensen zo zelf regie en inspraak te geven in de activiteiten of voorzieningen in hun buurt