Geen mens is gelijk en daarom kunnen oplossingen niet standaard zijn. Als de standaardondersteuning onvoldoende aansluit bij de behoeften, kunnen mensen een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen, waarmee zij zelf de regie kunnen voeren over hun ondersteuning of voorziening.

De eigen bijdrage voor de Wmo is inkomensafhankelijk. GroenLinks is daar niet op tegen, maar we moeten wel aandacht houden voor mensen die geconfronteerd worden met een stapeling aan eigen bijdragen van andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg en de problemen bij het aanvragen van toepassing van de Toeslagenwet. Ondanks de enorme veranderingen en bezuinigingen in de Wmo, is de huishoudelijke hulp in Dronten nog steeds goed geregeld.

De kwaliteit en continuïteit van de huishoudelijke hulp moet gewaarborgd blijven. Huishoudelijke hulp komt wekelijks over de vloer en heeft daarmee ook een belangrijke taak: de signaleringsfunctie. Zij zien mogelijke veranderingen in de zorgvraag en leefomstandigheden.

GroenLinks wil ruimte bieden aan verschillende woonwensen en nieuwe woonvormen. En wie een geschikte woning heeft gevonden, moet daar natuurlijk kunnen blijven ondanks leeftijd of eventuele beperking. Voor noodzakelijke aanpassingen aan de woning kan naar draagkracht een beroep worden gedaan op de middelen vanuit de WMO. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • maatwerk bij uitvoering van de Wmo, afgestemd op behoeften van inwoners 
  • het waarborgen van continuïteit en kwaliteit van huishoudelijke hulp