Wegwijzers gemeentehuis Dronten

Meld je dan aan als kandidaat voor gemeenteraad van Dronten voor de periode 2022 tot 2026! 

Neem dan contact op met de kandidatencommissie. Dit kan door een email te sturen aan:  kandidatencommissie@groenlinksdronten.nl.

Vragen?

Wil je eerst meer weten over het raadslidmaatschap? Neem dan contact op met één van onze huidige raadsleden: Paul Vermast ( p.vermast@dronten.nl) of Danieke van Baal ( d.van.baal@dronten.nl)  Zij  vertellen je er graag meer over.

Ook niet-leden van GroenLinks kunnen reageren
 

Functieprofiel gemeenteraadslid GroenLinks Dronten

GroenLinks wil ook de komende raadsperiode met een aansprekende en sterke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.

Daarom zoeken we daarvoor volksvertegenwoordigers die het gedachtegoed van GroenLinks onderschrijven, goed onder woorden kunnen brengen en kunnen vertalen naar concreet praktisch handelen op lokaal niveau.

De kandidaten vormen zoveel als mogelijk een afspiegeling van de diversiteit van de bevolking van Dronten en staan midden in de samenleving.

  
Een kandidaat raadslid:

 • onderschrijft het verkiezingsprogramma 2022-2026 zoals dat door de afdeling zal worden vastgesteld;
 • is lid van GroenLinks, of bereid dit te worden, en onderschrijft de uitgangspunten en het verkiezingsprogramma van de partij;
 • is in staat op basis hiervan standpunten in te nemen, deze goed te verwoorden en is scherp in het politieke debat;
 • is de Nederlandse taal voldoende machtig in woord en geschrift;
 • is deskundig op bepaalde terreinen en is in staat snel nieuwe kennis op te doen;
 • is in staat en bereid om samen met anderen een sterke fractie te vormen, samen verantwoordelijkheid te dragen voor besluiten, met de bereidheid om tot één standpunt te komen met respect voor de verschillende opvattingen;
 • is resultaatgericht, besluitvaardig en heeft onderhandelingsvaardigheden;
 • kan omgaan met kritiek;
 • is goed in contacten met de media, en weet, ook kleine, successen in beeld te brengen;
 • onderhoudt de contacten met het netwerk in de gemeente van relevante organisaties en instellingen;
 • is in staat tot relativeren en heeft gevoel voor humor;
 • is integer, authentiek en vertrouwenwekkend;
 • kan goed omgaan met en maakt gebruik van verschillende vormen van social media;
 • is in staat om emoties van mensen te begrijpen en deze en om te zetten in concreet progressief handelen;
 • heeft 15 tot 20 uur per week beschikbaar voor het raadslidmaatschap en de daarmee samenhangende activiteiten, zowel overdag als in de avonden, en kan flexibel met deze tijd om gaan.

De fractie

De gekozen leden vormen gezamenlijk de fractie. De fractie werkt vanuit de GroenLinks visie zoals die is vastgelegd in het verkiezingsprogramma. We zoeken een mix van denkers en doeners, van vasthoudende types en bruggenbouwers.

De fractie:

 • zet een herkenbaar beeld van de politieke lijn en de partij neer;
 • is alert en actief in het actuele politieke debat en daarbuiten;
 • agendeert zaken die we vanuit het programma van GroenLinks willen realiseren en zoekt daarbij draagvlak en steun bij andere partijen;
 • heeft politiek-strategisch inzicht en is resultaatgericht;
 • overlegt met steunfractie, vertegenwoordiging bestuur en eventuele andere deskundigen over politiek relevante onderwerpen;
 • heeft een groot netwerk binnen de stad en heeft verbindende kwaliteiten;
 • evalueert regelmatig haar eigen functioneren.
 • doet verslag van haar werkzaamheden aan de leden en via de website en social media.

De lijsttrekker

De lijstrekker is op aansprekende wijze het boegbeeld in de verkiezingscampagne. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen en mogelijke collegevorming kan de lijsttrekker ook de leider van de toekomstige fractie zijn. Gedurende de verkiezingsperiode van 2 maanden voert de lijsttrekker als het gezicht van GroenLinks Dronten volop campagne, voert verkiezingsdebatten en laat haar of zijn gezicht zien waar het nodig is.

De lijsttrekker en mogelijke fractieleider:

 • is het boegbeeld van de fractie, beschikt over leiderschapskwaliteiten en politiek zelfvertrouwen;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, is sterk in het debat en in staat goede contacten met de pers op te bouwen;
 • kan de fractie als team laten opereren in een open cultuur, is samenbindend, maar ook kritisch op de prestaties van de fractie en zichzelf;
 • beschikt over deskundigheid, ervaring, en politieke visie;
 • is een strategisch denker, die in staat is resultaatgericht te onderhandelen met andere fracties;
 • houdt bestuur, de leden, de wethouder en andere collegeleden op de hoogte van de werkzaamheden van de fractie.
Voorzittershamer Dronten