Geluk als uitgangspunt in de begroting

Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld. In de begroting 2021 is voor het eerst een paragraaf 'geluk' opgenomen.
Lees verder >  

'Overschot' renovatiebudget gemeentehuis naar MFC Swifterbant

Op initiatief van GroenLinks stemde de gemeenteraad unaniem in het het voorstel om het geld dat is overgebleven na de renovatie van het gemeentehuis te reserveren voor de bouw van het MFC Swifterbant. In dat project bestaat een financieel probleem vanwege de gestegen bouwkosten.
Lees meer> 

Uitbereiding recreatief fietsnetwerk 

GroenLinks pleit al jaren voor het verder verbeteren en uitbreiden van de recreatieve fietsroutes door onze gemeente. Op voorstellen van de fractie is het netwerk uitgebreid met routes achterlangs Walibi en de Spijkvijver. 
Lees verder > 

Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het gemeentehuis 

Op voorstel van GroenLinks is in de verbouwde raadzaal Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar gemaakt. Daarin ligt het discriminatieverbod vastgelegd. Maar het is ook een permanente herinnering aan ons allen om de grondwet te koesteren.
Lees verder >

Hanzekwartier wordt duurzaam visitekaartje

De wijk bij de haven wordt de eerste zonder gas. Bouwen gebeurt circulair en wordt speelnatuur aangelegd die kinderen de kans geeft groen en veilig buiten in de natuur te pelen. 
Lees verder >   

Regenboogfontein voor inclusie en acceptatie 

De fontein op het Meerpaalplein wordt op voorstel van GroenLinks standaard aangelicht in de regenboogkleuren. Hiermee maken we duidelijk dat we kiezen voor diversiteit en inclusie en geven we de slogan 'Dronten geeft je de ruimte' ook daadwerkelijk vorm en inhoud. 
Lees verder >   

Groene schoolpleinen 

Vanaf 2021 legt de gemeente Dronten 7.500 euro bij als scholen van grijs naar groen willen. De gemeenteraad stemde in met het initiatiefvoorstel groene schoolpleinen van GroenLinks, waarin dit werd voorgesteld.
Lees verder > 

Initiatief Ja-Ja sticker

De fractie pleitte voor de invoering van een ja-ja-sticker voor reclame en diende hiervoor een voorstel in. Daarmee moet je actief aangeven reclamefolders te willen ontvangen in plaats dat ze ongevraagd door de brievenbus komen en je moet aangeven dat niet te willen. De gemeenteraad stemde daarmee (nog) niet in, maar de ja-ja-sticker is wel meegenomen in het concept grondstoffen beleidsplan van het college. 
Lees ons voorstel >  

Ja-Ja sticker in grondstoffenbeleid 

Het initiatief van de fractie om een ja-ja sticker in te voeren heeft een plaats gekregen in het door het college voorgestelde grondstoffen beleidsplan. Dit beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en daarmee is de ja-ja sticker onderdeel van het gemeentelijk beleid geworden. 
Lees verder > 

Tweede toets voor afstoten kunst

Na de verbouwing van het gemeentehuis is er minder ruimte om kunst op te slaan. Daarom heeft het college besloten een deel van de collectie van de hand te doen. Op voorstel van GroenLinks gaat de gemeente niet alleen een artistieke en museale toets doen, maar ook een sociaal-culturele beoordeling voor dat kunst van de hand wordt gedaan.
Lees verder >

1 euro subsidie voor Meerpaal 

Op voorstel van GroenLinks krijgt de Meerpaal een jaarlijkse subsidie van één euro. Met deze op het oog rare subsidie is een boekhoudkundig probleem opgelost waardoor het theater jaren lang verlezen leed.
Lees verder >  

Inwoners krijgen invloed op begroting 

Bewoners konden in de begroting 2019 initiatieven indienen. Hiervoor stelde de raad, op initiatief van GroenLinks 100.000 euro beschikbaar. 
Lees verder >

Luchthaven Lelystad 

De fractie blijft de ontwikkeling rond de uitbreidingsplannen voor de Luchthaven Lelystad kritisch volgen. Wat ons betreft gaat die luchthaven niet open. Daarom vroegen we het college opnieuw bezwaar te maken tegen de plannen. Maar mocht de luchthaven onverhoopt toch open gaan moeten inwoners hun schade kunnen verhalen. We vroegen het college -zonder succes- onze inwoners daarover voor te lichten en bij te ondersteunen. 
Lees verder >

Aandacht voor bescherming persvrijheid 

GroenLinks heeft er op aangedrongen dat journalisten die tijdens hun werk worden bedreigd daarvan altijd aangifte moeten kunnen doen. Een goed werkende persvrijheid is van levensbelang voor het goed functioneren van de democratie. Bedreiging van journalisten en hen het werken onmogelijk maken is daarop een forse inbreuk die moet worden bestreden. 
Lees verder > 

Persoonlijke inzet 

Leden van de GroenLinks fractie waren naast het zichtbare werk in commissie en raad ook actief in de werkgroep Omgevingswet, de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en de Auditcommissie. 

Fractievoorzitter Paul Vermast is deze periode de voorzitter van het presidium en daarmee de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie. Ook was Paul voorzitter van de Vertrouwenscommissie voor de benoeming van burgemeester Gebben.