Bas de Gaay Fortman hield in zijn lezing een warm pleidooi voor meer aandacht voor de Grondwet, juist ook op gemeentelijk niveau. Want in het eerste hoofdstuk van de Grondwet worden de burgerrechten beschreven waarop de gemeente een directe invloed en verantwoordelijkheid heeft. 

Vermast: “Ook voor mij geldt dat ik de Grondwet eigenlijk niet goed kende, maar als je jezelf realiseert dat deze ons als overheid opdraagt als plicht 'zorg te hebben voor de leebaarheid en het milieu', 'verdeling van welvaart na te streven' en te 'zorgen voor voldoende werk'; dan zie ik daar voor de gemeenteraden een forse opdracht. 

De Gaay Forman riep in zijn lezing op om ‘Grondwetactivistisch’ te worden en de basis uitgangspunten van ons land veel breder onder de aandacht te brengen. 

“Het zichbaar maken van Artikel 1 in ons gemeentehuis is een permanente herinnering aan ons als gemeenteraadsleden, als gemeentebestuur om de Grondwet te koesteren en verder uit te dragen” stelt Vermast. 

Referenten

OFW directeur Truus Sweringa, wethouder Ton van Amerongen en oud-voedselbankvoorzitter Gerard Lodders, gaven hun visie op het verhaal van Bas de Gaay Forman in het licht van de Grondwet. Sweringa noemde daarbij de botsende grondrechten van overlastgevende huurders met een GGZ-achtergrond en hoe daarmee om te gaan. Van Amerongen bespiegelde op welke wijze inwoners beter kunnen worden meegenomen in de gemeentelijke besluitvorming en bepleitte een experiment waarbij inwoners betrokken worden bij het opstellen van de begroting. Lodders tenslotte riep de politiek op om oog te houden voor de 500 inwoners van Dronten die in armoede leven. Waaronder 125 kinderen en waarvan het aantal niet verder afneemt ondanks de economische groei. 

GroenLinks-lijsttrekker Paul Vermast voelde die oproep vooral als ‘een dure en Grondwettelijke plicht’  aan gemeenteraden om armoede te bestrijden. Want Artikel 20 van de Grondwet draagt de overheid (dus ook de gemeente) op tot spreiding van de welvaart. 

Piet Schmit

50 jaar geleden werd de Partij Politiek Radikalen (PPR) in De Meerpaal in Dronten opgericht. Lid van het eerste uur was Piet Schmit, die later namens de PvdA-PPR en PvdA-GroenLinks in Dronten gemeenteraadslid is geweest. Hij werd gehuldigd voor zijn 50-jarige lidmaatschap.