Aangifte in plaats van melding

Minister Grapperhaus van Justitie riep afgelopen jaar journalisten nog op om aangifte te doen van bedreiging en wil dat juridisch even strafbaar stellen als het belemmeren van ambulancepersoneel. Deze aangiftes zouden een hoge prioriteit krijgen en Politie en Openbaar Ministerie (OM) zouden aangiftes sneller verwerken. 

Dan is het merkwaardig én kwalijk als journalisten in de Flevolandse praktijk volgens De Volkskrant enkel een ‘melding’ kunnen doen omdat bedreiging te ingewikkeld is om te bewijzen. Bij een melding hoeft het OM geen besluit nemen over vervolging. Terwijl dat juist met de uitspraak van minister Grapperhaus in het achterhoofd erg belangrijk is. 

Persvrijheid 

Een goed werkende persvrijheid is van levensbelang voor het goed functioneren van de democratie. Bedreiging van journalisten en hen het werken onmogelijk maken is daarop een forse inbreuk die moet worden bestreden. 

GroenLinks hecht veel waarde aan de vrije pers en vrije nieuwsgaring. Journalisten moeten vrijelijk en onbedreigd hun werk kunnen doen. De overheid moet hiervoor in de bres springen en dat begint bij het opsporen en vervolging. 

Actie burgemeester 

GroenLinks vraagt burgemeester Ineke Bakker om in contact te treden met de politie basiseenheid Dronten-Noordoostpolder-Urk en de politieregio Flevoland om er op aan te dringen dat journalisten altijd aangifte kunnen doen als ze worden bedreigd tijdens hun werk. Burgemeesters hebben een verantwoordelijkheid in het handhaven van de openbare orde. Het grondwettelijk recht op Vrije meningsuiting, waar de persvrijheid onderdeel vanuit maakt, moet hierin worden gehandhaafd.