GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. En wij geloven in de goede ideeën van onze inwoners.

Brede wens

In het coalitieprogramma staat ‘In het kader van verbinden betrekken wij de samenleving bij het opstellen van de begroting’. In de eerste begroting van dit college heeft dit echter nog geen vorm gekregen, terwijl het wel een breed gekoesterde wens is om inwoners meer te betrekken bij de gemeentelijke taken. Vandaar dat GroenLinks het initiatief heeft genomen een deel van de begroting van 2019 geheel aan inwoners over te laten. Daarbij konden we op steun rekenen van Leefbaar Dronten, VVD en ChristenUnie. Het voorstel is met veel enthousiasme en een ruime meerderheid aangenomen in de raadsvergadering van 8 november.

Hoe verder?

De gemeenteraad gaat samen met het college criteria uitwerken waar projecten en ideeën aan moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s, het aantal projecten en de maximale bijdrage per project. Inwoners en maatschappelijke organisaties krijgen dan in het tweede kwartaal van 2019 de gelegenheid ideeën aan te dragen.