GroenLinks heeft, met steun van verschillende andere partijen, tijdens de behandeling van de plannen voor de Havenkade vier belangrijke verbeterpunten door kunnen voeren. Zo zal de Havenkade niet alleen de eerste wijk zonder gasaansluitingen zijn, maar wordt in het hele Hanzekwartier circulair bouwen de norm. Bij circulair bouwen is er een lagere CO2 uitstoot, wordt het gebruik van producten en grondstoffen vermindert en het herstel van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt genomen.

Spelen in de natuur en op straat
Kinderen spelen graag met natuurlijk materiaal zoals zand en water, ze klimmen in bomen en rollen door grasvelden. Bij het ontwerpen van de parkzone aan de Lage Vaart heeft GroenLinks als uitgangspunt groene speelnatuur meegegeven. Speelnatuur is niet alleen waardevol voor de kinderen in de wijk, maar trekt ook bezoekers aan van buiten de wijk. En die levendigheid zien we graag. Op het binnenterrein achter de huizen, wordt parkeren op eigen erf onderzocht. De inrichting van dit gebied moet wat GroenLinks betreft groener en het vrijhouden van straten draagt daar aan bij. Woongebieden die niet vol staan met auto’s bieden ook nog eens meer ruimte aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen.

Bedrijvigheid en horeca mogelijk zonder ‘gedoe’
Voor ondernemers die in de ‘plint’ van de Havenkade bijvoorbeeld een bedrijf, café of restaurant willen vestigen, is het mogelijk geworden om dit te doen zonder een wijziging in het bestemmingplan. Duidelijk voor ondernemers én passend in de ambitie van GroenLinks om van de Havenkade een levendig gebied met meerdere functies te maken.