Geluk van inwoners
Geluk van inwoners

Geluk van inwoners in de begroting

Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. ‘Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld,’ met die woorden besloot raadslid Danieke van Baal haar betoog. Het college nam de motie over en zo wordt geluk al in de begroting van 2020 meegenomen.

In de kadernota ontpopte het geluk van inwoners zich als ‘stip op de horizon’ van dit college. Zonder concreet vervolg blijft het bij mooie woorden en dat wilde GroenLinks voorkomen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk van inwoners en ondernemers een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden aan de balie en dat er andere brieven in de enveloppen gaan. Dat er ruimte is voor mensen om te werken aan hun dromen. Dat er volop meegepraat kan worden over de inrichting van de eigen straat. Dat er flexibiliteit en maatwerk mogelijk is in sociale voorzieningen. Dat inwoners hun ideeën kwijt kunnen en een luisterend oor vinden.

Motie van geluk

Onze motie van geluk riep het college op om deze ‘stip’ ook na de kadernota 2020 vast te houden en te blijven benoemen. Om de belangrijkste geluksdoelen of indicatoren voor Dronten te formuleren. Om bij het opstellen van de begroting 2020 te benoemen hoe uitgaven bijdragen aan geluk. En om in het vervolg ook bij raadsvoorstellen het geluk van inwoners mee te nemen. Door het overnemen van de motie kunnen we concluderen dat dit college meer is dan mooie woorden en echt stappen durft te zetten.