Sinds zondag 19 december is Nederland weer in een lockdown terecht gekomen. Voor veel ondernemers heeft dit grote gevolgen. Het demissionaire kabinet heeft steunmaatregelen toegezegd voor werkgevers, maar de regelingen voor ZZPers zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zijn niet opnieuw in het leven geroepen. Deze ZZPers zijn aangewezen op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). In Flevoland worden deze regelingen uitgevoerd door het Zelfstandigen loket Flevoland (ZLF), ook namens de gemeente Dronten. 

GroenLinks heeft het college gevraagd om ruimhartig te zijn met de bijstand voor zelfstandigen om deze lockdown door te komen. We zijn eigenlijk van mening dat de Rijksoverheid opnieuw ook compensatie voor de ZZPers zou moeten bieden via de TOZO en TONK en dat deze verantwoordelijkheden niet bij de gemeente thuis horen.  Daarom vragen we het college ook om, samen met andere overheden, aan te dringen op nieuwe steunmaatregelen bij het kabinet. 

Voor onze fractie laat de huidige situatie zien dat een basisinkomen voor iedereen ook in dit geval veel ellende zou kunnen voorkomen en de ergste nood had kunnen ledigen zonder bureaucratische aanvragen en controles met alle kosten van dien.