Naar opvatting van GroenLinks moeten arbeidsmigranten fatsoenlijk worden gehuisvest en dat hoeft wat ons betreft ook niet altijd ver weg van de bebouwing in het buitengebied. Deze arbeidsmigranten hebben een plaats in onze samenleving en die moeten we ze ook gunnen. Wel hebben we moeite met (veelal grote) werkgevers die deze mensen voor drie maanden ergens heen halen om ze vervolgens weer te verplaatsen tegen de zo laag mogelijke kosten. Wat betreft GroenLinks grenst dit aan het misbruik maken van mensen. 

Maar het gaat nu om de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Morinel. Naar onze opvatting moeten we daar als politiek niet lafhartig over zijn. De voorgenomen huisvesting op deze locatie gaan we –of we dat leuk vinden of niet- niet kunnen voorkomen. De ruimtelijke ordeningswetgeving is zo in elkaar gestoken dat het binnen de bestaande regels voor dat gebied gerealiseerd kán worden en dus heeft het college geen andere keuze dan mee te werken. De gemeenteraad heeft daarin geen wettelijke ruimte om hierop in te grijpen. 

Maar we moeten ook eerlijk zijn: toen we de beleidsregels voor de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten vast stelden; stond ons niet voor ogen dat er een dergelijke opvang op deze locatie zou worden mogelijk gemaakt. GroenLinks had dat in ieder geval niet voor ogen. Dat neemt niet weg dat we nu niet veel meer kunnen dan het vast stellen van het feit dat deze raad deze huisvesting van arbeidsmigranten niet gaat voorkomen. Zelfs als we dat zouden willen. 

GroenLinks wil dat het college, als zij overgaat tot vergunningverlening, heldere voorwaarde stelt aan de huisvesting zodat er een goed toezicht zal plaats vinden door de initiatiefnemers en dat klachten snel en adequaat worden opgepakt een afgehandeld.